Muzyka do kupienia
Najnowsze aranże

Muzyka, aranżacja – Andrzej Gołda, słowa Aleksandra Gołda i Daniel Buchowiecki