Muzyka do kupienia

Muzyka i Aranżacja – Andrzej Gołda
Tekst – Gregor