Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU WWW.MUZYCZNESTUDIO.COM
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez przedającego pod adresem www.muzycznestudio.com Sprzedającym jest firma Gołda Records z siedzibą w Kościelcu ul. Młyńska 15 Zarejestrowani pod numerem NIP: 9490888143, Regon: 150397202 zwana także zamiennie „Usługodawcą”. Sprzedającym jest Andrzej Gołda dostępny pod adresem Kościelec Młyńska 15 , tel. 603-890-969 email studio@goldarecords.com
§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, przy czym
w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela
ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać
Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji – Muzyka pliki mp3 dostępne na stronie. Dostęp do pliku możliwy jest po zapłaceniu, zrobieniu przelewu na nr podanego konta lub szybkiego przelewu za pomocą Transferuj.pl
4. Towar – wirtualny plik, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
§ 2 Zasady ogólne
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie
się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy www.muzycznestudio.com prowadzi sprzedaż detaliczną sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.muzycznestudio.com są wyprodukowane przez firmę Gołda Records i są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
§ 3 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.muzycznestudio.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe
wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia
i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres email , na który Towar ma być wysłany
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli
kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez
siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności
takich jak: faktury.
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur
w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010
r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może podać tylko adres email w celu dostarczenia pliku mp3.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia
procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login
i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez
niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta
nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia
przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu otwierdzającą przyjęcie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem
lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub Transferuj.pl
§ 4 Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres email wskazany w formularzu zamówienia . Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą poczty elektronicznej. Klient dostaje link do pobrania pliku
3. link wysyłany jest do klienta w kilka sekund od zapłacenia za pomocą Transeruj.pl lub po zaksięgowaniu wpłaty po zrobieniu przelewu na wskazany numer konta bankowego.
4. Kupujący nie płaci za koszt dostawy
5. Przy zakupie produktu kupujący powinien mieć świadomość że inni kupujący mogą kupić ten sam produkt lub też kupili go wcześniej.

§ 5 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu .
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Transferuj.pl) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo
do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru
1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i całego świata
§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Firma Gołda Records oświadcza że do zakupu pliku potrzebne jest tylko imię i nazwisko lub psełdonim oraz adres email.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w tylko i wyłącznie celu realizacji zamówienia. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Firma Gołda Records prowadzi sprzedaż muzyki w postaci plików mp3. Kupujący mają prawo wykorzystywać plik mp3 do swoich własnych produkcji. Produkcje te mogą być wykorzystane w radiu, telewizji, internecie, pliki mogą być dowolnie modyfikowane, remiksowane przez kupujących. W metryczce potrzebnej przy emisji RTV powinno być wpisane  autor aranżacji – Andrzej Gołda

2. Kupujący nie może plików kopiować i sprzedawać.

3. Podczas kupowania pliku mp3, kupujący jest świadomy tego że inni również mogą kupić ten sam plik, bądź kupili go wcześniej.