Muzyka do kupienia

Muzyka – Andrzej Gołda, Słowa Aleksandra Gołda,