Muzyka do kupienia

Muzyka: Andrzej Gołda,  Tekst: Marek Żacki