Muzyka do kupienia
Najnowsze aranże
Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl

Aranżacja, nagranie wokali, mix i master – Andrzej Gołda