Muzyka do kupienia
Najnowsze aranże
Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl

tekst, muzyka, aranżacja – Andrzej Gołda