Muzyka do kupienia

Aranżacja, gitary, mix master: Andrzej Gołda