Muzyka do kupienia
Najnowsze aranże

Aranżacja, gitary, mix master: Andrzej Gołda