Muzyka do kupienia
Najnowsze aranże

Muzyka, aranżacja, realizacja teledysku: Andrzej Gołda, Słowa: Klaudia Klimczak, Sebastian Leś