Muzyka do kupienia

Muzyka: Andrzej Gołda, Słowa: Ela Gołda & Gregor