Muzyka do kupienia
Najnowsze aranże
Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl

Muzyka: Andrzej Gołda, Słowa: Ela Gołda & Gregor