Muzyka do kupienia
Najnowsze aranże

Muzyka – Andrzej Gołda oraz cała produkcja
Tekst: Marek Żacki