Muzyka do kupienia

Muzyka: Andrzej Gołda, Tekst: Marek Żacki,