Muzyka do kupienia
Najnowsze aranże

Muzyka i realizacja klipu Andrzej Gołda, Tekst: Marek Żacki