Muzyka do kupienia
Najnowsze aranże

Aranżacja, mix i master, nagranie wokali, gitary – Andrzej Gołda